Med Bauerfeinds medicintekniska produkter kan vi hjälpa människor att återfå sin rörlighet och därmed öka förutsättningarna för god hälsa. Vi erbjuder högkvalitativa produkter inom ortopediområdet som ortoser (utvändiga stöd för kroppens leder) och inlägg.  Samtliga produkter från Bauerfeind är tillverkade i Tyskland och den välkända tyska kvaliteten kommer alltid med på köpet.


AchilloTrain® Pro 

Active support with high-reaching friction insert.

Indikationer:

 • Sensmärta (tendinos, paratendinit,bursitis subachillea, [”Haglunds exostos”])
 • Postoperativt t ex på grund av kroniska tillstånd i akillessenan och omgivande vävnader

Egenskaper:

 • Den viskoelastiska pelotten har på insidan svagt proprioceptivt stimulerande noppor och längsgående räfflor.Den övre tredjedelen av senan samt övergången mellan muskel och sena stimuleras av två vingliknande pelottutskott.
 • Stickningen med integrerade töjningsszoner i det ventrala skenbensområdet underlättar för brukaren att ta på och av ortosen.
 • Vid behov rekommenderas en höjning av hälen med en stötdämpande hälkudde. Typ viscoheel.
 • Den korta stickade delen i fotområdet förhindrar trycksymptom från femte mellanfotsbenet.
 • Aktivortosen är anatomiskt formstickad, vilket garanterar att den sitter utmärkt och är bekväm att bära.

Verkningssätt:

 • Den kontinuerliga växlingen mellan kompression och avlastning (som vid friktionsmassage) påskyndar läkningsförloppet samtidigt som de längsmedgående räfflorna i pelotten avleder ödemvätska.
 • Den stimulering av proprioceptionen som sker förbättrar muskelkoordinationen. Sensomotoriska kvaliteter påverkas positivt och den neuromuskulära regleringen främjas. Detta leder till synkronisering av muskelaktivitet.

 • MalleoTrain® S open heel 

  För bättre golvkontakt och större säkerhet i fotleden

  Efter en operation, vid lätta skador eller vid långvarig överbelastning är ledbandsstrukturerna i foten försvagade och behöver ökad stabilitet. Aktivstödet MalleoTrain S open heel styr foten med sitt 3-stegs remsystem. Remsystemet skyddar mot vrickningar i sidled och ger en känsla av säkerhet. Den öppna häldelen förbättrar golvkontakten vid barfotasporter såsom gymnastik, dans och kampsporter.

  • Ökad stabilitet för fotleden under rörelse
  • Bättre grepp vid golvsporter
  • Andningsaktivt Train aktivmaterial för hög bärkomfort fotleden.

  • Compression Sock Training 

   Muskelaktiverande

   Compression Sock Training är en premiumsportprodukt som har utvecklats enligt de senaste biomedicinska rönen och sportmedicinska krav. Strumpan är specifikt inriktad på själva träningsfasen och de olika zonerna hos denna hjälper sportutövaren att effektivt uppnå sina träningsmål.

   • Muscle Tuning Zone – underlättar för blodcirkulationen och motverkar muskeltrötthet
   • Taping Zone – motverkar vrickande sidorörelser
   • Avlastning av hälsenan