Med Bauerfeinds medicintekniska produkter kan vi hjälpa människor att återfå sin rörlighet och därmed öka förutsättningarna för god hälsa. Vi erbjuder högkvalitativa produkter inom ortopediområdet som ortoser (utvändiga stöd för kroppens leder) och inlägg.  Samtliga produkter från Bauerfeind är tillverkade i Tyskland och den välkända tyska kvaliteten kommer alltid med på köpet.


LordoLoc® 

Stabiliserande ortos för avlastning av ländryggen.

Indikationer:

  • Ländryggssyndrom (kronisk)
  • Degeneration/Muskulär insuffi ciens i ryggraden

Egenskaper:

  • LordoLoc® är en lätt stabiliserande ortos för ländryggen och den lumbosakrala övergången med muskelaktiverande och avlastande verkan.
  • Den elastiska, luftgenomsläppliga stickade delen anpassar sig optimalt till anatomin, är mycket diskret och har en hög brukarkomfort.

Verkningssätt:

  • De dorsalt placerade, fl exibla stavarna kan anpassas individuellt och ger ett anatomiskt korrekt stöd åt det aktuella ryggpartiet.
  • De elastiska dragbanden gör det möjligt att ställa in kompressionen individuellt och därmed även stabiliseringen.