Med Bauerfeinds medicintekniska produkter kan vi hjälpa människor att återfå sin rörlighet och därmed öka förutsättningarna för god hälsa. Vi erbjuder högkvalitativa produkter inom ortopediområdet som ortoser (utvändiga stöd för kroppens leder) och inlägg.  Samtliga produkter från Bauerfeind är tillverkade i Tyskland och den välkända tyska kvaliteten kommer alltid med på köpet.


GenuTrain® 

Aktivortos för avlastning och stabilisering av knäleden.

Indikationer:

 • Instabilitet Menisksmärta
 • Irritationer (tendomyopati, slappa ligament, artros, artrit, posttraumatiskt och postoperativt)

Egenskaper:

 • Ny Omega-pelott: Integrerad viskoelastisk pelott som omsluter patellan likt en ring, med två tryckpunkter distalt samt med två ”sidovingar” i höjd med menisken.
 • Nytt koncept för det stickade materialet: extra töjbart, luftgenomsläppligt och fuktavstötande för god brukarkomfort.
 • Nytt finstickat område som är särskilt mjukt i knävecket.
 • Anatomisk formstickning för optimal och säker passform.
 • Kompressionsreducerande kantzoner gör att ortosen inte stasar.
 • Ny integrerad påtagningshjälp gör att det lättare att ta på stödet.

Verkningssätt:

 • Omega-Pelotten medför en omfördelning av ortosens kompression från patellan till den omgivande mjukdelsvävnaden.
 • Pelottringen som ändrar sin form vid knäledens rörelser masserar de parapatellära mjukdelsstrukturerna.
 • Kompressions- och massageeffekten påskyndar resorptionen av ödem och utgjutningar.
 • Tryckpunkterna i Omega-pelotten utövar ett tryck på Hoffas fettknoppar. Detta ger en tryckavlastande och smärtlindrande effekt på det retropartelära området.
 • Sidovingarna på Omega-pelotten når de främre delarna av menisklagret och bidrar till smärtlindring genom en växelkompression.
 • Den komplexa stimuleringen som ortosen utövar på proprioceptorerna har en positiv verkan på sensomotoriken och därmed på muskelstyrningen.

  GenuTrain® A3 

  Aktivortos för komplex behandling vid knäbesvär.

  Indikationer:

  • Retningstillstånd, särskilt vid gonartros (även tillstånd i ligamentfästen, tendomyopati, posttraumatiskt och postoperativt)
  • Knäsmärtor vid funktionell instabilitet till följd av muskulär obalans
  • Patellaluxation
  • Artros (varusställning)

 • Egenskaper:

  • Nytt koncept för det stickade materialet: extra töjbart, luftgenomsläppligt och fuktavstötande för god brukarkomfort.
  • Den nyutvecklade, till symptomen Anpassade, pelottformen täcker typiska besvärsområden och viktiga receptorzoner i knäleden.
  • Den viskoelastiska pelotten har friktionszoner, som är täckta med noppor.
  • Inlagd i pelottzonen finns tygel för patellakorektion.
  • Den luftgenomsläppliga, anatomiskt formade stickningen gör ortosen mycket bekväm att bära.
  • Två spiralfjäderstavar på sidorna gör att ortosen bibehåller sin form.
  • Den speciella sticktekniken gör att obehag i knävecket elimineras.
  • En töjningszon i underbensdelen underlättar på- och avtagandet.

 • Verkningssätt:

  • Den vid rörelse uppkommande kompressionseffekten, som liknar friktionsmassage, stimulerar borttransporten av ödemvätska och resorptionen av utgjutningar. Detta påskyndar läkningsförloppet och ger smärtlindring i det mediala kapselligamentområdet.
  • Stimulering av hudreceptorer och muskelspolar i övergången mellan muskler och senor understödjer den neuro muskulära egleringsmekanismen. Vilket leder till en synkronisering och aktivering av muskulaturen. Särskilt stimuleras m. vastus medialis. Rectussenan frigörs.
  • Den integrerade korrektionstygeln motverkar onormala rörelser i patella.

   GenuTrain® P3 

   Stödjande bandage för knäleden för att förbättra patellas (knäskålens) riktning.

   Indikationer:

   • Löparknä
   • Hopparknä
   • Främre knäsmärta (chondropati och chondromalaci)
   • Förskjutning av patella. (tendens att gå ur led)
   • Efter lateral release-operationer
   • Problem med knäskålsspetsen
   • Känsla av instabilitet

  • Egenskaper:

   • Nytt koncept för det stickade materialet: Töjbart och andas aktivt dvs. släpper igenom fukt och är mycket bekvämt att bära. Särskild stickning i knävecket för extra god passform och bekvämlighet.
   • Sömmen som löper längs sidan förebygger att det uppstår tryck mot knävecket.
   • Den anatomiskt formade pelotten gör stödet bekvämt och bidrar till att hålla det på plats under rörelse.
   • Reglerband som ligger lateralt om patella.
   • På den distala (nedre) delen av pelotten finns två friktionspunkter.
   • Det proximala pelottområdet sträcker sig från muskel-senfästet till musculus vastus medialis.
   • Inbyggt i pelottöppningen finns ett halvmåneformat patellaskydd.
   • Lateralt vid stödets övre kanten finns en pelott med muskelavslappnande effekt placerad.

  • Verkningssätt:

   • Kompressionen i stödet påskyndar resorptionen av ödem och utgjutningar. Förmågan att hålla balansen förbättras och stabiliteten i leden stöds.
   • Material som andas och avleder fukt. Det mjuka materialet i knävecket gör att stödet är skönt att bära.
   • Pelotten verkar tillsammans med reglerbandet så att knäskålens läge korrigeras mot mitten. Den motverkar även att patellan förskjuts lateralt.
   • Efter operation garanterar reglerbandet positiva kirurgiska resultat.
   • Friktionspunkterna avlastar tryck och minskar smärtan i det retropatellära området.
   • Den växlande kompressionen i det tredimensionellt anatomiskt formade stickade materialet, kombinerat med pelotten som vilar på musculus vastus medialis, leder till smärtlindring.
   • Proprioception förbättras och underlättar ledstabilitet.
   • Det mediala patellaskyddet motverkar att patellan rör sig medialt när användaren är i rörelse. Patella stöds i den fysiologiska rörelsen.
   • Avslappningspelotten åstadkommer genom sensomotorisk återkoppling en lätt avslappning i tractus iliotibialis på retinaculum patellae laterale. Dragningen utåt av patella minimeras.
   • Patella avlastas och smärtan minskar.

   GenuPoint® 

   Ger en riktad avlastning för knäskålssenan

   GenuPoint är en produkt för behandling av smärtor i främre delen av knät (patellar tendinopati, schlatter eller hopparknä).

   GenuPoint stöder och styr patellar senan samtidigt som den avlastar. Det smala, anatomiskt utformade stödet sitter nedanför knäskålen och ger avlastning tack vare den speciella funktionen med tryckpunkter.

   Det mjuka stickade materialet är elastiskt i endast en riktning, vilket ger en säker passform och maximal rörelsefrihet.

   Trycket från stödet kan regleras med det steglösa kardborrebandet. GenuPoint kan användas för både höger och vänster knä.


   AchilloTrain® Pro 

   Active support with high-reaching friction insert.

   Indikationer:

   • Sensmärta (tendinos, paratendinit,bursitis subachillea, [”Haglunds exostos”])
   • Postoperativt t ex på grund av kroniska tillstånd i akillessenan och omgivande vävnader

   Egenskaper:

   • Den viskoelastiska pelotten har på insidan svagt proprioceptivt stimulerande noppor och längsgående räfflor.Den övre tredjedelen av senan samt övergången mellan muskel och sena stimuleras av två vingliknande pelottutskott.
   • Stickningen med integrerade töjningsszoner i det ventrala skenbensområdet underlättar för brukaren att ta på och av ortosen.
   • Vid behov rekommenderas en höjning av hälen med en stötdämpande hälkudde. Typ viscoheel.
   • Den korta stickade delen i fotområdet förhindrar trycksymptom från femte mellanfotsbenet.
   • Aktivortosen är anatomiskt formstickad, vilket garanterar att den sitter utmärkt och är bekväm att bära.

   Verkningssätt:

   • Den kontinuerliga växlingen mellan kompression och avlastning (som vid friktionsmassage) påskyndar läkningsförloppet samtidigt som de längsmedgående räfflorna i pelotten avleder ödemvätska.
   • Ortosen ger en stablisering som förhindrar att brukaren trampar snett utan att den normala avvecklingen av steget hindras.
   • MalleoLoc® ligger anterolateralt mot leden och motverkar framskjutning av talus utan att hindra rörligheten i plantarflexionen.
   • Genom kardborrebanden kan immobilieringsgraden anpassas steglöst utan att hindra plantarflexionen och dorsalflexionen.
   • Genom den ”plantara tungan” främjas de neuromuskulära inverkningarna och därmed stabiliseras fotleden aktivt genom muskulaturen.Den stimulering av proprioceptionen som sker förbättrar muskelkoordinationen. Sensomotoriska kvaliteter påverkas positivt och den neuromuskulära regleringen främjas. Detta leder till synkronisering av muskelaktivitet.

    MalleoLoc®

    Stabiliserande ortos för fotleden.

    Indikationer: 

   • Tidig funktionell behandling av skador på den yttre laterala malleolens ligament (och lig. bifurcati)
   • Postoperativt skydd efter ledbandssutur/- rekonstruktion.
   • Kronisk ledbandsinsufficiens.
   • Konservativ behandling vid allvarliga fotledsdistortioner (stukningar) och ledbandsrupturer.
   • Ledbandssträckningar
   • Förebyggande av distortion (stukning)

    

   • Egenskaper:

   • Optimal vid akutförsörjning då justering  ej är nödvändig. Vi behov kan individuella justeringar göras.
   • Den anatomiska formen verkar antisupinatoriskt även utan sko.
   • Hållbar specialpolstring ger god användarkomfort.
   • En sk ”plantar-tunga” ger en neuromuskulär effekt och främjar aktiveringen av de främre skenbensmusklerna och motverkar på så vis supination.
   • Kardborrebandet lindas i en klassisk ”åtta” kring ankeln och innebär lätt applicering och ytterligare komfort.

    

   • Verkningssätt

   • Ortosen ger en stablisering som förhindrar att brukaren trampar snett utan att den normala avvecklingen av steget hindras.
   • MalleoLoc® ligger anterolateralt mot leden och motverkar framskjutning av talus utan att hindra rörligheten i plantarflexionen.
   • Genom kardborrebanden kan immobilieringsgraden anpassas steglöst utan att hindra plantarflexionen och dorsalflexionen.
   • Genom den ”plantara tungan” främjas de neuromuskulära inverkningarna och därmed stabiliseras fotleden aktivt genom muskulaturen.